اهانت نشریه «شارلی ابدو» فرانسه به ساحت مقدس رسول رحمت، قلوب همه مسلمانان جهان و آزادی خواهان را جریحه دار کرد/ این اهانت در راستای پروژه اسلام هراسی و ارائه چهره غیر واقعی از اسلام توسط رژیم کودک کش صهیونیستی و آمریکا طراحی شده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور از فارس و به نقل از «اَهِل نیوز»، شیخ ناصر صمدی، امام جمعه اهل سنت شهر…

توهین به پیامبر سابقه ی تاریخی دارد/ ما باید با تاسی به قرآن، به شبهات و ایرادات توهین کنندگان جواب دهیم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور از فارس، شیخ مصطفی هوشمند در مورد توهین نشریه فرانسوی «شارلی ابدو» به پیامبر (ص) اظهار…

نام امام حسین در سرلوحه دانشمندان قرار دارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور از فارس، شیخ ناصر سعیدی در مورد شخصیت امام حسین (ع) اظهار کرد: امام حسین پسر…
فهرست