قرآن کریم در آیات خود، علم و دانش را ستوده و انسان ها را از جهل و نادانی برحذر داشته است/ توجه عمیق مسلمانان به علوم، ناشی از ستایش دین اسلام در مورد علم و دانش است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور از فارس، شیخ حسین حسینی در خطبه های نماز جمعه این هفته (۲۱ شهریور) هورمه گله…

پیغمبر به کسانی که عذر دارند و نمی توانند در نماز جمعه و جماعت شرکت کنند بشارت داده که ثواب و پاداش کامل آن عبادت را دریافت می کنند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور از فارس، شیخ مصطفی مرادی در خطبه های نماز جمعه این هفته (۲۱ شهریور) دهنو گله…

اسلام به شدت دروغ را مورد نکوهش و مذمت قرار داده است/ شخص دروغگو ایمان ندارد/ صداقت و راستگویی لازمه ی بقای جامعه و سعادت انسانیت است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور از فارس، شیخ مصطفی محمودی در خطبه های نماز جمعه ۲۱ شهریور روستای چاه محمدحاجی گله…

خداوند عزوجل، پیامبر را به عنوان اسوه معرفی می کند/ توهین نشریه «شارلی ابدو» به پیامبر، نشانه ی نگرانی آنان از گسترش اسلام است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور از فارس، شیخ منصور حسینی در خطبه های نماز جمعه این هفته (۲۱ شهریور) گله دار…
فهرست