امام جمعه اهل سنت دهنو گله دار:
پیغمبر به کسانی که عذر دارند و نمی توانند در نماز جمعه و جماعت شرکت کنند بشارت داده که ثواب و پاداش کامل آن عبادت را دریافت می کنند
شیخ مصطفی مرادی در خطبه های نماز جمعه گفت: رحمت خداوند شبانه روز بر بندگانش می بارد و این بشارتی است از طرف پیامبر برای کسانی که ناراحت بودند که در این مدت نتوانسته بودند در نمازهای جمعه و جماعت شرکت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور از فارس، شیخ مصطفی مرادی در خطبه های نماز جمعه این هفته (۲۱ شهریور) دهنو گله دار با اشاره به اینکه به خاطر بیماری منحوس کرونا نتوانستیم در نماز جمعه و جماعت حاضر شویم اظهار کرد: بسیاری از انسان های مومن از این نظر حسرت می خورند و ناراحتند که چرا نتوانستیم از ثواب عظیم این عبادت ها در نماز جمعه و جماعت بهره مند شویم.

وی افزود: پیغمبر به کسانی که عذر دارند و نمی توانند در نماز جمعه و جماعت و هر عبادتی که عذر داشته باشند شرکت کنند بشارت و وعده داده است که ثواب و پاداش کامل آن عبادت را دریافت می کنند.

امام جمعه اهل سنت دهنو گله دار در مورد بشارت های پیامبر گفت: بشارت اول به غزوه ی تبوک مربوط می شود که وقتی پیامبر به همراه یاران شان از این غزوه برمی گشتند در رفت و برگشت سه ماه در سفر بودند، وقتی برگشتند و به نزدیک مدینه رسیدند، پیامبر فرمود: «الآن در مدینه افرادی هستند که شما در این مدت هر کجا رفتید و هر تلاش و عبادتی که انجام دادید در اجر و پاداش با شما شریک بوده اند»، اصحاب از این فرمایش پیامبر تعجب کردند و گفتند: «آیا در حالی که آن ها در مدینه و در خانه هایشان بودند با ما در اجر و ثواب شریک هستند؟» پیامبر فرمود: «عذر و بیماری، آن ها را حبس کرد»، یعنی به خاطر عذر و بیماری معذور بودند و نتوانستند همراه با شما بیایند.

شیخ مرادی افزود: نتیجه می گیریم که این بشارت شامل حال کسانی می شود که به خاطر عذر شرعی و قانونی نتوانسته اند در نمازهای جماعت و جمعه شرکت کنند و ثواب نمازهایی که نتوانستند در جماعت شرکت کنند به خاطر عذر، نصیب آن ها خواهد شد.

وی تصریح کرد: بشارت دیگر موقعی است که پیغمبر فرمود: «وقتی انسان بیمار شد یا به مسافرت رفت، خداوند اجر و پاداشی به اندازه ی آن اعمالی که در حالت تندرستی یا در شهر خودش انجام می داد برای او ثبت و ضبط خواهد کرد»؛ بنابراین، نتیجه می گیریم که رحمت خداوند شبانه روز بر بندگانش می بارد و این بشارتی است از طرف پیامبر برای کسانی که ناراحت بودند که در این مدت نتوانسته بودند در نمازهای جمعه و جماعت شرکت کنند.

فهرست