امام جمعه اهل سنت شیراز:
عید سعید قربان، مقدم داشتن وظیفه را بر غریزه به ما یاد می دهد/ حضرت ابراهیم با قربانی نمودن نفس اماره، در میان پیغمبران، به رتبه ای رسید که امامت و نبوت در ایشان جمع شد
شیخ عبدالواحد خواجوی گفت: عید قربان، روز سر بریدن منیت ها و هواهای نفسانی است و از همه ی چیزهایی که غیر از خداست دست می کشیم و چشم امید و طمع فقط به خدا می بندیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور از فارس، شیخ عبدالواحد خواجوی با تبریک عید سعید قربان اظهار کرد: قربانی به شیوه ی معمول کنونی از زمان حضرت ابراهیم که فرزندش حضرت اسماعیل را طبق خوابی که دیده بود در مکه ی مکرمه به قربانگاه منا برد تا قربانی کند و خدای متعال این نیت پاک و فداکاری بی سابقه را هنگام شروع و قبل از انجام آن پذیرفت و گوسفند چاق و بزرگی را از عالم غیب برای او فرستاد تا به جای یگانه فرزندش، حضرت اسماعیل، قربانی کند. بنابراین، معمول بوده و هست و خواهد بود.

وی افزود: پیغمبران و یکتاپرستان آن یادمان بزرگ را گرامی داشته و تجدید خاطره کرده اند، به ویژه از آغاز دین مقدس اسلام قربانی یکی از شعائر دین به شمار آمده و رسول اکرم آن را از سنت های موکد خویش به شمار آورده اند و در حق خود واجب دانسته و دیگران را به طریق تطوع به آن امر فرموده است.

امام جمعه اهل سنت شیراز درباره ی آثار تربیتی قربانی کردن گفت: عید سعید قربان، مقدم داشتن وظیفه را بر غریزه به ما یاد می دهد و اینکه چگونه حضرت ابراهیم خلیل خشنودی خداوند و تکلیف را بر تمایلات شخصی و غریزه ی فرزند دوستی خود مقدم داشت.

شیخ خواجوی تصریح کرد: حکمت قربانی در عید قربان، تجدید خاطره ی عشق و ایثار حضرت ابراهیم و فرزند برومندش حضرت اسماعیل است.

وی خاطرنشان کرد: امروز معلوم می شود که عشق و ایمان ما در چه مرتبه ای است و تا چه حدی به تعبد رسیده ایم و تسلیم امر پروردگار یکتا هستیم.

امام جمعه اهل سنت شیراز اظهار کرد: حضرت ابراهیم با قربانی نمودن نفس اماره، در میان پیغمبران، به رتبه ای رسید که امامت و نبوت در ایشان جمع شد.

شیخ عبدالواحد خواجوی تصریح کرد: عید قربان، روز سر بریدن منیت ها و هواهای نفسانی است و از همه ی چیزهایی که غیر از خداست دست می کشیم و چشم امید و طمع فقط به خدا می بندیم.

وی افزود: عید قربان، در حقیقت، مبارزه با شیطان است، مبارزه با وسوسه های شیطانی است. وقتی ابراهیم فرزند برومندش حضرت اسماعیل را به قربانگاه می بُرد شیطان رجیم با وسوسه ی ابراهیم بر اساس عواطف پدر و فرزندش وارد شد. از طرفی به حضرت اسماعیل وسوسه نمود اما پدر و فرزند هر دو بر شیطان پیروز شدند.

امام جمعه اهل سنت مقیم شیراز خاطرنشان کرد: عید قربان تمرین اخلاص است، ابراهیم و اسماعیل در این تمرین به خوبی اخلاص را به منصه ی ظهور رساندند و خالصانه از فرمان حق تعالی اطاعت کردند و عمل آن ها مورد قبول درگاه خداوند یکتا قرار گرفت.

شیخ عبدالواحد خواجوی با اشاره به اینکه عید قربان در معرض امتحان قرار گرفتن است گفت: یکی دیگر از درس های عید قربان این است که مردم بفهمند که همواره در معرض آزمایش های سخت این دنیا هستند؛ بنابراین باید مقاومت کنند.

وی تصریح کرد: قربانی یکی از عوامل موثر در قوام جامعه به شمار می آید؛ به این معنا که اعمال به ویژه عمل قربانی موجب می شود اتحاد و انسجام میان امت اسلامی افزایش یابد و افراد جامعه به اشکال مختلف به همدیگر نزدیک شوند و پیوند بخورند؛ مخصوصا اینکه افراد جامعه از این گوشت های قربانی استفاده و تناول می کنند و مهر و محبت و دوستی در میان امت اسلامی بیشتر می شود و به وجود می آید؛ از این رو با اینکه این رفتارهای انسانی باعث تقویت انسجام امت اسلامی می شود و برای انجام این کار شریعت اسلام، قرآن کریم و عمل رسول الله و دیگر انبیای الهی تاکید و تشویق می کنند.

امام جمعه اهل سنت مقیم شیراز در پایان اظهار کرد: امیدواریم که با این اعمال نیک و خداپسندانه بیش از پیش به همدیگر نزدیک شویم و همچنین سعی کنیم که بعد از انجام قربانی و پس از ایام عید سعید قربان نفس اماره را سر ببریم، از وسوسه های شیطان به دور باشیم، سعی کنیم در آزمایش ها فقط خدا را از همه بالاتر بدانیم و از خداوند متعال بخواهیم به ما توفیق مرحمت بفرماید و کاری کنیم که استقامت، بردباری و تحمل را پیشه ی خود کنیم و از خداوند عزوجل استعانت بجوییم و به او نزدیک و نزدیک تر شویم.

 

فهرست