شناسه خبر: 1215

لینک کوتاه صفحه

https://fars.dmsonnat.ir/?p=1215

امام جمعه اهل سنت شهر خور لارستان در واکنش به توافق امارات و اسرائیل:
شدیدترین دشمنان در طول تاریخ، نسبت به مومنین یهودیان بوده اند
امام جمعه اهل سنت شهر خور لارستان گفت: باید جانب احتیاط را رعایت کرد و از بدعهدی هایی که یهودیان ستیزه جو و حسود در زمان رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) نسبت به ایشان و مومنین داشته اند درس عبرت گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از فارس، سید محمد نور دانش اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم مومنین را مورد خطاب قرار می دهد که در همه ی قضایا هر آنچه که به نفع و یا ضرر شما باشد به قسط و عدالت شهادت دهید.

وی تصریح کرد: خداوند در آیه ۸ «سوره مائده» می فرماید: «اى کسانى که ایمان آورده‌اید، براى خدا به داد برخیزید [و] به عدالت شهادت دهید و البته نباید دشمنى گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نکنید. عدالت کنید که آن به تقوا نزدیکتر است و از خدا پروا دارید که خدا به آنچه انجام مى‌دهید آگاه است.»

امام جمعه اهل سنت شهر خور لارستان افزود: همچنین، خداوند در آیه ۸ و ۹ «سوره ممتحنه» این مساله را به صورت شفاف بیان نموده است: «[اما] خدا شما را از کسانى که در [کار] دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده‌اند، باز نمى‌ دارد که با آنان نیکى کنید و با ایشان عدالت ورزید، زیرا خدا دادگران را دوست مى ‌دارد»، «فقط خدا شما را از دوستى با کسانى باز مى‌دارد که در [کار] دین با شما جنگ کرده و شما را از خانه‌هایتان بیرون رانده و در بیرون ‌راندنتان با یکدیگر همپشتى کرده‌اند و هر کس آنان را به دوستى گیرد، آنان همان ستمگرانند».

سید محمد نور دانش خاطرنشان کرد: هر گروهی از اهل کتاب وقتی این دو موضع را با ما داشته باشند طبیعتا طبق فرمایش خداوند موضع مومنین هم در مقابل آنها باید اینگونه باشد.

وی اظهار کرد: بر اساس آیه ۸۲ سوره مائده، شدیدترین دشمنان در طول تاریخ به نسبت مومنین یهودیان بوده اند؛ بنابراین، باید جانب احتیاط را رعایت کرد و از بدعهدی هایی که یهودیان ستیزه جو و حسود در زمان رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) نسبت به ایشان و مومنین داشته اند درس عبرت گرفت.

فهرست