خطیب نماز جمعه اهل سنت روستای ده بالا دهنو گله دار:
اطاعت از خدا و رسول، راه کسانی است که نعمت خدا بر آن ها وارد شده است
شیخ اسماعیل کاردوست گفت: نتیجه ی اطاعت از خدا و رسولش همراهی با کسانی است که خداوند به آن ها نعمت داده است: «نبییین»، «صدیقین»، «شهدا» و «صالحین».

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور از فارس، شیخ اسماعیل کاردوست در خطبه های نماز جمعه ی این هفته ی روستای ده بالای دهنو گله دار با اشاره به اینکه «سوره ی فاتحه»، ام القرآن است اظهار کرد: یکی از مواردی که خداوند در قرآن کریم به عنوان راه کسانی که به آن ها نعمت داده است بیان می فرماید اطاعت از خدا و رسول است.

وی افزود: اطاعت از خدا و رسول، راه کسانی است که نعمت خدا بر آن ها وارد شده و دریافت کرده اند.

خطیب نماز جمعه اهل سنت روستای ده بالا دهنو گله دار تصریح کرد: خداوند در آیه ی ۶۹ و ۷۰ «سوره نساء» به صراحت بیان می فرماید: «هر کس از خدا و رسولش اطاعت کند از جمله کسانی است که خداوند بر آن ها نعمت داده است.»

شیخ کاردوست اظهار کرد: خداوند تبارک و تعالی چهار گروه را در اینجا به عنوان کسانی که نعمت خداوند را دریافت کرده اند معرفی فرموده است، گروه اول، «پیامبران خدا» هستند، چون همه ی پیامبران یک راه را می پیمودند و حرف آن ها یگانگی الله عزوجل بود؛ بنابراین، کسانی که از خدا و رسول او اطاعت کنند همراه تمام پیامبران محشور می شوند.

وی افزود: مورد دومی که معرفی می کنند «راستگویان و صدیقین» هستند، کسانی که دین خدا، رسول خدا و کتاب خدا را تصدیق کرده اند.

خطیب نماز جمعه اهل سنت روستای ده بالا دهنو گله دار خاطرنشان کرد: مورد سوم «شهدا» هستند، کسانی که در دفاع از دین خدا، رسول خدا و کتاب خدا اقدام کرده اند و جان و مال خود را از دست داده اند و از آنجایی که همیشه در دفاع از دین فعال بوده اند خداوند آن ها را شهید می نامد.

شیخ اسماعیل کاردوست افزود: گروه چهارم، «صالحان، نیکوکاران» و کسانی هستند که طاعت و عبادت خدا را درست انجام داده اند.

وی تصریح کرد: خداوند می فرماید که اگر کارهایی که از افراد خواسته می شود درست انجام دهند، یعنی فرمانبرداری از خدا و دین خدا و تبعیت از رسول خدا داشته باشند قطعا برای آن ها بهتر است و نتیجه ای که می گرفتند ثبات در دین (ثبات در خداپرستی) بود و ثواب و پاداش بزرگی برای آن ها در نظر گرفته می شد.

خطیب نماز جمعه اهل سنت روستای ده بالا دهنو گفت: خداوند می فرماید که اگر بندگان من از خدا و رسولش درست تبعیت کنند قطعا ما آن ها را به راه مستقیم هدایت خواهیم کرد.

شیخ کاردوست خاطرنشان کرد: نتیجه ی اطاعت از خدا و رسولش همراهی با کسانی است که خداوند به آن ها نعمت داده است: «نبییین»، «صدیقین»، «شهدا» و «صالحین».

فهرست