اقدام نیک اندیشانه ی موقوفه ای در شهرستان خنج:
آماده سازی مسجد جامع خنج برای برگزاری نماز جماعت و جمعه توسط «موقوفه ابونجمی»
پس از شیوع کرونا و ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی، «موقوفه عام ابونجمی» شهرستان خنج استان فارس اقدام به گذاشتن 300 عدد سجاده در بین نمازگزاران مسجد جامع این شهر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور از فارس، از دیگر اقدامات دفتر موقوفه عام ابونجمی خنج می توان به خرید دستگاه ضدعفونی برای صحن داخلی و بیرونی مسجد جامع شهر، خرید ماسک، دستکش، محلول ضدعفونی دست و همچنین محلول ضدعفونی سطوح و ضدعفونی کردن هفتگی این مسجد با خرید ۲۰ لیتر محلول ضدعفونی برای نمازگزاران یومیه و جمعه اشاره کرد.

فهرست